Λεμφοιδημα

Λεμφοίδημα ονομαζεται η μη φυσιολογική συσσώρευση λεμφικού υγρού στους ιστούς που κυρίως επηρεάζει τα άκρα προκαλώντας διόγκωση (οίδημα), στη συνέχεια μετατρέπεται...

Σκολιωση

Η Σπονδυλική Στήλη του ανθρώπινου σώματος απαρτίζεται από τρία κυρτώματα απαραίτητα για την σωστή ισορροπία του σώματος. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον φυσιολογικό...

Υπηρεσιες

Αθλητικές κακώσεις
Λεμφοίδημα άνω ακρου
Λεμφοίδημα κάτω ακρου
Αρθροπλαστικές επεμβάσεις
Σκολίωση...